Sport en bewegen vanzelfsprekend!

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. Onze dienstverlening concentreert zich rondom het meten en monitoren van de behoeften en effecten van sport- en beweeggedrag. We ondersteunen gemeenten als onderzoeker en als adviseur in de uitvoering van hun beleid. Ondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunen we met onze kennis en diensten bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten. Waar gewenst verzorgen we projectcoördinatie en stellen we subsidieaanvragen op. Zo maken we samen effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk!

Team

Harmen Bijsterbosch

Labmanager

Lars van Raaij

Projectmanager

Jimmy Hermans

(Project)manager USPC / CityLegends

Maxime Verdijk

Projectmanager

Raymund ten Broek

Embedded scientist USPC

Marjan de Bie

Embedded scientist USPC

Maureen Pennings

Communicatie medewerker

Leden bestuur & adviesraad

Actueel

CityLegends: 5GAMECHANGERS

In oktober 2020 starten we een nieuwe samenwerking. Het plan is om 5GAMECHANGERS te bouwen. Lees er hier meer over!

Lees verder

Leer onze ‘nieuwe’ studenten én collega kennen!

Begin september is er een groep studenten én een nieuwe collega gestart. Door COVID-19 is alles iets anders dan normaal. Nieuwsgierig naar waar onze aanwinsten zich mee bezighouden? Lees het hier!

Lees verder

Jouw sportinnovatie naar de volgende stap?