Sport, spel en bewegen vanzelfsprekend, voor iedereen!

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport, spel en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen om effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk te maken!

Team

Harmen Bijsterbosch

Directeur-bestuurder

Lars van Raaij

Projectmanager

Maxime Verdijk

Projectmanager

Maureen Pennings

Communicatie- en
projectmedewerker

Raymund ten Broek

Embedded scientist USPC

Raad van Toezicht

Dirk Vinken

Voorzitter

Matthijs van den Berg

Plv. voorzitter

Huibert Brands

Lid

Kuldip Singh

Lid

Eric Muijrers

Lid

Neem contact op!