Sport en bewegen vanzelfsprekend!

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen om effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk te maken!

Team

Harmen Bijsterbosch

Labmanager

Lars van Raaij

Projectmanager

Jimmy Hermans

(Project)manager USPC / CityLegends

Maxime Verdijk

Projectmanager

Raymund ten Broek

Embedded scientist USPC

Marjan de Bie

Embedded scientist USPC

Maureen Pennings

Communicatie medewerker

Leden bestuur & adviesraad

Jouw sportinnovatie naar de volgende stap?