Sport en bewegen vanzelfsprekend!

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. Onze dienstverlening concentreert zich rondom het meten en monitoren van de behoeften en effecten van sport- en beweeggedrag. We ondersteunen gemeenten als onderzoeker en als adviseur in de uitvoering van hun beleid. Ondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunen we met onze kennis en diensten bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten. Waar gewenst verzorgen we projectcoördinatie en stellen we subsidieaanvragen op. Zo maken we samen effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk!

Team

Harmen Bijsterbosch

Labmanager

Lars van Raaij

Projectmanager

Jimmy Hermans

Projectmanager

Maxime Verdijk

Projectmanager

Marjan de Bie

Embedded scientist USPC

Maureen Pennings

Communicatie medewerker

Leden bestuur & adviesraad

Actueel

Stages op afstand afgerond

De stages zijn afgerond! En dat in deze bijzondere tijd waarin we onze studenten vooral op afstand begeleiding hebben geboden. Benieuwd hoe het is gegaan? Lees het hier!

Lees verder

Project Moby afgerond met een vervolg!

Het project Moby (de speelkoepel) is begin juli afgerond. Met trots blikken wij terug op het proces en de fases die het project heeft doorlopen en kijken we ook weer vooruit naar de toekomst.

Lees verder

Jouw sportinnovatie naar de volgende stap?