Sport en bewegen vanzelfsprekend!

InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact, is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. Onze dienstverlening concentreert zich rondom het meten en monitoren van de behoeften en effecten van sport- en beweeggedrag. We ondersteunen gemeenten als onderzoeker en als adviseur in de uitvoering van hun beleid. Ondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunen we met onze kennis en diensten bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten. Waar gewenst verzorgen we projectcoördinatie en stellen we subsidieaanvragen op. Zo maken we samen effectieve sport- en beweegstimulering mogelijk!

Team

Harmen Bijsterbosch

Labmanager

Lars van Raaij

Projectmanager

Jimmy Hermans

Projectmanager

Maxime Verdijk

Projectmanager

Tim Hoenselaar

Embedded software engineer

Marjan de Bie

Embedded scientist USPC

Maureen Pennings

Communicatie medewerker

Leden bestuur & adviesraad

Actueel

InnoSportLab Sport & Beweeg zoekt een student die ontdekt wat een speelplek succesvol maakt!

Ben jij een HBO student die zich wil verdiepen en ervaring op wil doen op het gebied van spelen? Dan is InnoSportLab Sport & Beweeg op zoek naar jou!

Lees verder

Meten in de openbare ruimte volgens de huidige wet- en regelgeving

InnoSportLab Sport & Beweeg gaat regelmatig de openbare ruimte in om beweegdata op te halen. Echter wordt privacy steeds gevoeliger. We hebben onderzoek gedaan om hier (nog) verantwoorder mee om te gaan.

Lees verder

Jouw sportinnovatie naar de volgende stap?