Afgeronde projecten - InnoSportLab

Fitcoins@School

(Afgerond) Onderdeel van het project GestelGezond. Door het streven naar Fitcoins meer plezier hebben om in beweging te zijn.

> Lees artikel

Onderzoek: Versterken ontmoeten & bewegen Sportpark Noord

(Afgerond) Sportpark Noord ('s-Hertogenbosch) slim en innovatief verbreden waardoor meer wijkbewoners in beweging komen en het sportpark functioneel en duurzaam gaan gebruiken.

> Lees artikel

SWIMM-Games: Fun & Interactive swimming

(Afgerond) Onderzoek naar de toepasbaarheid van een interactief zwembad om ouderen, revalidanten en beperkten een gepaste en effectieve zwemervaring te bieden.

> Lees artikel

Gemeente Stein

(Afgerond) Het creëren van een beweegomgeving die inwoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en sporten.

> Lees artikel

Pop-Up Play

(Afgerond) Het beweeg- en speelgedrag van kinderen én de sociale cohesie van de omgeving bevorderen door middel van een speeltoestel.

> Lees artikel

Moby de speelkoepel

(Afgerond) Een speelkoepel die kinderen uitnodigt om op een interactieve manier samen te bewegen in de openbare ruimte. Meer weten?

> Lees artikel

Stad in Actie

(Afgerond) De stad als innovatie broedplaats voor beweegstimulering. Het project ‘Stad in Actie’ gaat deze ambitie dichterbij brengen door sport- en beweeginnovaties te ontwikkelen voor de openbare ruimte.

> Lees artikel

Smart Sport Exercises

(Afgerond) De introductie van nieuwe vormen van zaaltraining door een ‘slimme sportvloer’.

> Lees artikel

Nano4Sports

(Afgerond) Een grensoverschrijdend innovatieproject om technologische innovatie in de sportwereld te ondersteunen door uitwisseling van kennis en toepassing tussen o.a. bedrijven en kennisinstellingen.

> Lees artikel