Projecten Archive - InnoSportLab

Vital2Move

Een online platform waarbij men op basis van persoonlijke behoeften kennis kan maken met de juiste expert op het gebied van voeding, bewegen of mentale weerbaarheid.

> Lees artikel

SWIMM-Games: Fun & Interactive swimming

(Afgerond) Onderzoek naar de toepasbaarheid van een interactief zwembad om ouderen, revalidanten en beperkten een gepaste en effectieve zwemervaring te bieden.

> Lees artikel

Vitality Living Lab

Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van sport en bewegen, en daarmee bijdragen aan de vitaliteit van mens en maatschappij.

> Lees artikel

RuimteRovers

Een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg en Bravoere. Samen kunnen we, waar gewenst, vanuit één loket een totaalpakket aan diensten leveren.

> Lees artikel

Magic Trailz

Speurtochten om kinderen, volwassenen en ouderen op een speelse manier in beweging te krijgen.

> Lees artikel

PAMela: Public Activity Monitor

Met moderne technieken en methoden data vergaren over ontmoet- en beweeggedrag in de openbare ruimte.

> Lees artikel

Woonbedrijf: Samen beter Bennekel

De leefbaarheid van de wijk Bennekel vergroten door te investeren op bewegen, ontmoeten en groen. Daar gaan wij ons in dit project mee bezig houden.

> Lees artikel

Onderzoek: Versterken ontmoeten & bewegen Sportpark Noord

(Afgerond) Sportpark Noord ('s-Hertogenbosch) slim en innovatief verbreden waardoor meer wijkbewoners in beweging komen en het sportpark functioneel en duurzaam gaan gebruiken.

> Lees artikel

Vital Cities Challenges

Een nieuw Europees project waarin de vitaliteit van Europese steden wordt verbeterd middels Vital Cities Challenges.

> Lees artikel