#040Beweegt

June 15, 2018

“Het is de bedoeling dat elke Eindhovenaar, jong en oud, de kans krijgt om in zijn of haar stad naar eigen wens en voorkeur te sporten”.

Het samenwerkingsverband #040Beweegt is een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven. Alle betrokken organisaties maken ook onderdeel uit van het open innovatie cluster Sports & Technology.

Tussen de organisaties staat een intensieve en efficiënte samenwerking op het gebied van sport- en beweegstimulering centraal. De missie van #040Beweegt is om middels technologische innovaties zoveel mogelijk mensen duurzaam te laten sporten en bewegen. Hiertoe benutten de partners de stad als een grote, real-life onderzoeksomgeving. Het ultieme doel is een actieve stad met gezonde Eindhovenaren.

#040Beweegt gaat de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier betrekken bij experimenten en onderzoeksprojecten. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op dat gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, et cetera eenvoudig mogelijk maakt.

Voorbeelden van projecten die door #040Beweegt worden ondersteund zijn: Inspirun Eckart , Smart Cycling Futures en Marathon Eindhoven.