Branchevereniging Spelen en Bewegen

January 16, 2020

Snel en effectief de optimale spreiding, omvang en indeling van buitenspeelplekken voor kinderen (van 6 tot 13 jaar) in de wijk voorspellen.

Branchevereniging Spelen en Bewegen heeft InnoSportLab Sport & Beweeg gevraagd om fysiek-ruimtelijke en sociale kenmerken met de meeste invloed op buiten spelen “in kaart te brengen” middels een onderzoek. Voor de sociale kenmerken focust onze ambitie zich op het achterhalen van de factoren waar een speeltuin aan dient te voldoen zodat deze veel gebruikt wordt. Daarnaast willen we aan de hand van de bepalende fysiek-ruimtelijke kenmerken de optimale spreiding en omvang van buitenspeelplekken in wijken te voorspellen.

Als onafhankelijke onderzoeker voert het lab het onderzoek uit in samenwerking met de opleiding Sportkunde van Fontys Sporthogeschool. De projectmanager van het lab begeleid hiervoor een Sportkunde student gedurende de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast zorgt InnoSportLab Sport & Beweeg voor het opstellen, de coördinatie en de voortgang van het onderzoek.

In de deskstudie worden (maximaal) twintig sociale en fysiek-ruimtelijke kenmerken geselecteerd. Deze kenmerken worden vervolgens ontworpen naar een bruikbare checklist, welke effectief en efficiënt ingezet kan worden bij het voorspellen van optimale omvang, spreiding en invulling van buitenspeelplekken in wijken. De doelgroep waar het onderzoek zich op focust zijn kinderen van 6 tot 13 jaar.

Uiteindelijk levert InnoSportLab Sport & Bewegen een compacte, maar complete rapportage met resultaten op. Daarnaast wordt een overzichtelijke, bondige en gebruiksvriendelijke checklist opgeleverd. Deze checklist vormt de basis voor een vervolgonderzoek waarbij de checklist gevalideerd gaat worden aan de hand van tien cases in “best practice wijken”.