Branchevereniging Spelen en Bewegen

24 november 2020

Snel en effectief de optimale spreiding, omvang en indeling van buitenspeelplekken voor kinderen in de wijk voorspellen.

Branchevereniging Spelen en Bewegen heeft InnoSportLab Sport & Beweeg gevraagd om fysiek-ruimtelijke en sociale kenmerken met de meeste invloed op buiten spelen ‘in kaart te brengen’ middels een onderzoek. Voor de sociale kenmerken focust onze ambitie zich op het achterhalen van de factoren waar een speeltuin aan dient te voldoen zodat deze veel gebruikt wordt. Daarnaast willen we aan de hand van de bepalende fysiek-ruimtelijke kenmerken de optimale spreiding en omvang van buitenspeelplekken in wijken voorspellen.

In de deskstudie zijn meerdere sociale en fysiek-ruimtelijke kenmerken geselecteerd. Deze kenmerken zijn omgezet naar een overzichtelijke, bondige en gebruiksvriendelijke checklist, welke effectief en efficiënt ingezet wordt bij het voorspellen van optimale omvang, spreiding en invulling van buitenspeelplekken in wijken.

In het vervolgonderzoek wordt de checklist gevalideerd en wordt er gekeken naar de succesfactoren van een speelplek. Dit wordt onderzocht bij 4 gemeentes, met in iedere gemeente 3 verschillende speelplekken. Gemeente Vught en de gemeente Almere hebben akkoord gegeven voor een samenwerking in dit onderzoek.
Door het gebruik van de checklist, het in gesprek gaan met bewoners en het kijken naar de beleidsvisie van de gemeentes, wordt het succes van een speelplek bepaald. In dit vervolgonderzoek is de doelgroep kinderen tot 18 jaar.

Als onafhankelijke onderzoeker is InnoSportLab Sport & Beweeg verantwoordelijk voor het hele onderzoek. Het opstellen, coördineren en de voortgang van het onderzoek zijn hierbij de verantwoordelijkheden. Branchevereniging Spelen & Bewegen zorgt ervoor dat wij dit onderzoek kunnen en mogen uitvoeren bij de gemeentes en de gemeentes leveren ieder 3 speelplekken aan.

Uiteindelijk levert InnoSportLab Sport & Beweeg een rapportage op met de resultaten die voortkomen uit het vervolgonderzoek. In dit rapport worden de succesfactoren besproken.