Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE)

7 december 2020

Kwetsbare groepen gaan sporten en bewegen

De deelname aan sport en bewegen van groepen in sociaal kwetsbare situaties blijven achter in vergelijking met andere groepen mensen. Mensen in een laag sociaaleconomisch segment (waaronder langdurig werklozen, daklozen en vluchtelingen) voelen zich vaak achtergesteld en eenzaam. Deze doelgroep ervaart grote moeite om hun leven in goede banen te leiden, waardoor hun risico op uitsluiting in de samenleving toeneemt (RIVM, 2018). Doordat veel mensen in een kwetsbare positie niet structureel sporten en bewegen, ervaren zij ook niet de voordelen van sportieve ontmoetingen. Het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE) richt zich op de organisatie van sportieve ontmoetingen voor deze doelgroep.

CISE onderzoekt de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns professionals, zoals sportcoaches en maatschappelijk werkers, spelen bij het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen. Door middel van twee ‘living labs’ in de steden Utrecht (Leidsche Rijn) en Eindhoven (Tongelre) genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het mogelijk maken van vormgeving en organisatie van sportieve ontmoetingen.

Het doel van dit onderzoek is om de impact van eerstelijnswerkers en hun organisaties op sportontmoetingen voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie in kaart te brengen. Beoefenaars kunnen met deze kennis hun vaardigheden en netwerken versterken om inclusieve sportontmoetingen te creëren.

Vanuit het project worden prototypes opgeleverd die organisatienetwerken en eerstelijnswerkers ondersteunen bij hun taken. De prototypes maken uiteindelijk sportieve ontmoetingen voor kwetsbare groepen inclusiever. De oplevering omvat o.a.  een zelfbeoordelingsinstrument voor organisatienetwerken en een vaardigheidstraining voor eerstelijnswerkers.

In dit grote project nemen wij de organisatierol in van een praktijkpartner. Zodra de experimenteerfase van het project start, zijn wij daar om te kijken hoe en waar we diensten kunnen ontwikkelen om de doelgroep te stimuleren meer te bewegen. Ook kijken we naar de mogelijkheden om de nieuwe diensten duurzaam geïmplementeerd te krijgen.

ZonMw is financier voor dit project. De betrokken onderzoeksinstellingen zijn Universiteit Utrecht, TU Eindhoven, Hogeschool Utrecht en Fontys Sporthogeschool. Andere partners binnen dit project zijn gemeente Utrecht, gemeente Eindhoven, PSV foundation, Sport Utrecht, FC Utrecht, Life Goals en Vereniging Sport en Gemeenten.

 

Home - ZonMw