CityLegends

June 15, 2018

De app CityLegends daagt jongeren uit om in hun stad te gaan bewegen doormiddel van een dynamische location based, digital game.

De game wordt gespeeld via een digitaal community platform waarbinnen iedere geïnteresseerde via korte video’s uitdagende beweegopdrachten in de openbare omgeving kan uitvoeren, bekijken en/of aanbieden. De gebruiker van de app is dus niet alleen in staat om beweeg challenges uit te voeren, maar ook om zelf challenges te plaatsen. Een slim systeem van likes, ratings en opties tot rapportage wangedrag zorgt ervoor dat alleen de meest populaire challenges in beeld komen.

Via diverse marketingacties zal de app onder de aandacht gebracht worden bij de doelgroep. De app is in principe voor iedere gebruiker, toch onderscheidt dit project zich omdat de app met name gefocust is op de moeilijk bereikbare jongeren. Bij de ontwikkeling van de marketing- en communicatiecampagnes zijn studenten en scholierenscholen, zoals die van bijvoorbeeld het Sint Lucas, belangrijke partners om zo goed mogelijk de beoogde doelgroep te bereiken.

Het project wordt tot slot mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.