Connfy

November 24, 2020

Een concept dat bewegen tijdens werktijd mogelijk maakt zonder dat er kostbare werkuren verloren gaan.

Gemiddeld zit een Nederlander 8,7 uur op een dag, dat is meer dan goed is voor de gezondheid. Men zegt ook wel: “zitten is het nieuwe roken”. Door beweging tijdens werktijden te stimuleren, kunnen de zituren worden verminderd. Echter zien veel mensen dit niet zitten, door een hoge werkdruk is men snel geneigd geen pauzes te nemen en de dag zittend achter hun bureau door te brengen.

Het concept Connfy speelt hierop in door bewegen tijdens werktijd mogelijk te maken, zonder dat er kostbare werkuren verloren gaan. Dit wordt onder andere aangepakt door het inplannen van wandelvergaderingen (met een vooraf vastgezette route en mogelijkheid tot het maken van notities). Ook het netwerken en lunchen met nieuwe collega’s, werknemers van andere bedrijven of opdrachtgevers kan gedurende een wandeling worden gedaan.

Het concept Connfy is ontstaan vanuit een stageproject bij InnoSportLab Sport & Beweeg. Het concept is bedacht sámen met de werknemer. Bij verschillende bedrijven zijn zowel werknemers als werkgevers ondervraagd en is het draagvlak voor een dergelijke app aangetoond.

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de vormgeving van de app in de vorm van een mock-up. Daarnaast is er een marktonderzoek uitgevoerd. Uit het marktonderzoek zijn interessante inzichten gekomen die we goed kunnen gebruiken in de volgende fase. Zo geeft 70% van de 393 respondenten aan dat ze tijdens werktijd niet voldoende beweging krijgt, dat dit voornamelijk komt door de werkdrukte, maar er voor open staat om meer te bewegen tijdens werktijd.

De verkenningsfase is hiermee dan ook succesvol afgerond. De komende tijd gaan we verder met dit concept in de realisatiefase.

Ben jij werkgever van een organisatie waar vooral zittend wordt gewerkt? Wil je meer fysieke beweging bieden tijdens werkdagen maar tegelijkertijd ook productiviteit waarborgen? Neem contact met ons op!

Dit project is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen.