Gemeente Stein

August 20, 2020

Het creëren van een beweegomgeving die inwoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en sporten.

Het doel binnen dit project is om de openbare ruimte in de gemeente Stein aantrekkelijker of geschikt te maken om er in te sporten en bewegen. Hierbij richten InnoSportLab Sport & Beweeg en de gemeente Stein zich op de beschikbaarheid van sport-, speel- en beweegruimte binnen de bebouwde kom. Daarnaast kijken we naar de bereikbaarheid van scholen en winkels per fiets en te voet. We willen per wijk inzichtelijk krijgen welke verbeteringen er fysiek te behalen zijn. Vervolgens gaan we hier een advies op vormen.

Het onderzoek dat we gaan uitvoeren wordt opgedeeld in 3 aspecten:

  1. een analyse van de bestaande voorzieningen en demografische ontwikkelingen per wijk;
  2. middels sessies informatie ophalen bij stakeholders. Hoe kijken zij aan tegen de beweegmogelijkheden die de wijk biedt?;
  3. welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van sport en bewegen en hoe kunnen deze van meerwaarde zijn voor de gemeente Stein?

Na afloop van het project wordt er een eindrapportage gemaakt in de vorm van een adviesrapport. Ook zal InnoSportLab Sport & Beweeg presentaties geven aan de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders.