Gemeente Stein

15 december 2020

Dit project is inmiddels afgerond.

Het creëren van een beweegomgeving die inwoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en sporten.

Het doel binnen dit project was om de openbare ruimte in de gemeente Stein aantrekkelijker of geschikt te maken om er in te sporten en bewegen. Hierbij hebben InnoSportLab Sport & Beweeg en de gemeente Stein zich gericht op de beschikbaarheid van sport-, speel- en beweegruimte binnen de bebouwde kom. Daarnaast is er gekeken naar de bereikbaarheid van scholen en winkels per fiets en te voet. We wilde zo per wijk inzichtelijk krijgen welke verbeteringen er fysiek te behalen zijn. Vervolgens gaan we hier een advies op vormen.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd is opgedeeld in 3 aspecten:

  1.  Een analyse van de bestaande voorzieningen en demografische ontwikkelingen per wijk;
  2.  Middels sessies informatie ophalen bij stakeholders. Hoe kijken zij aan tegen de beweegmogelijkheden die de wijk biedt?;
  3.  Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van sport en bewegen en hoe kunnen deze van meerwaarde zijn voor de gemeente Stein?

Na afloop van het project is er een eindrapportage gemaakt in de vorm van een adviesrapport. Ook heeft InnoSportLab Sport & Beweeg presentaties geven aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

De gemeente zelf heeft factsheets gemaakt op basis van onze input en er zijn projecten opgestart om de beweegmogelijkheden in de wijken te verbeteren.