Moby Playground

September 8, 2020

Kruipen, hinkelen, rennen en lopen over de tweedimensionale obstakels van een slim en interactief speelveld.

Begin juni is het project Moby de Speelkoepel afgerond. Moby Playground is het vervolg en de doorontwikkeling op Moby de Speelkoepel van Novasports Sport & Beweeg. Samen met Recreational Systems Internatial (RSI) wordt een slim, tweedimensionaal, interactief speelveld met obstakels ontwikkeld waarmee we kinderen nóg meer stimuleren om samen te spelen.

In het project worden er nieuwe, passieve spelvormen en verhaallijnen ontworpen op het onderliggende speelveld van Moby de Speelkoepel. De spelvormen en verhaallijnen gaan aansluiten op de games van de speelkoepel die geluid, licht en sensoren bevat. Kinderen kunnen kruipen, hinkelen, rennen en lopen over de tweedimensionale obstakels van Moby Playground. Met het speelveld wordt de speelbeleving van kinderen uitgebreid. Moby de Speelkoepel heeft spelvormen die alleen op te lossen zijn als er wordt samengewerkt. Samenspelen, creativiteit en motorische ontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd met focus op de ontwikkeling en plezier van het kind.

InnoSportLab Sport & Beweeg managet het project. We coördineren en monitoren het project, zijn verantwoordelijk voor de planning en voeren de gebruikersonderzoeken uit. We bieden de partners begeleiding, de benodigde kennis voor doorontwikkeling en toegang tot het netwerk en de ervaring van InnoSportLab Sport & Beweeg.

Binnen dit project werken we samen met:

  • De ontwikkelaar van Moby de Speelkoepel, Novasports Sports & Beweeg. Novasports is verantwoordelijk voor de realisatie van Moby Playground. Novasports gaat samen met ICT en pedagogische deskundigen gepaste motorisch en sociaal gebaseerde spelvormen ontwerpen, valideren en programmeren in Moby Playground.
  • Recreational Systems Internatial (RSI) is een organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen voor Sport Infrastructuur produceert en levert. Samen met RSI gaan we het businessmodel van Moby Playground bij gemeenten, recreatieparken, scholen en sportorganisaties valideren, launching costumers werven voor een pilotvoering en Moby Playground vermarkten.

In de eindfase van het project gaan we het prototype van Moby Playground op een pilot locatie installeren. Tijdens de pilot overzien, monitoren en evalueren RSI en Novasports het installatieproces. InnoSportLab monitort effect, feedback, en observaties van gebruikers.

Dit project is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen.