Moby Playground

21 januari 2021

Kruipen, hinkelen, rennen en lopen over de tweedimensionale obstakels van een slim en interactief speelveld.

In juni 2020 is het project Moby de Speelkoepel succesvol afgerond. Moby Playground is het vervolg op Moby de Speelkoepel van Novasports Sport & Beweeg b.v. In samenwerking met Recreational Systems International (RSI) wordt er een slim, tweedimensionaal, interactief speelveld ontwikkeld mét obstakels. Hiermee worden kinderen nog meer gestimuleerd om samen te spelen.

In het project ontwerpen we nieuwe, passieve spelvormen en verhaallijnen op het onderliggende speelveld van Moby de Speelkoepel. De spelvormen en verhaallijnen sluiten aan op de games van de speelkoepel die geluid, licht en sensoren bevat. Kinderen kunnen kruipen, hinkelen, rennen en lopen over de tweedimensionale obstakels van Moby Playground. Met het speelveld wordt de speelbeleving van kinderen uitgebreid. Moby de Speelkoepel heeft spelvormen die alleen op te lossen zijn als er wordt samengewerkt. Samen spelen, creativiteit en motorische ontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd, de focus ligt hierbij op de ontwikkeling en het plezier van het kind.

Wij coördineren, monitoren en testen het project. Tevens voeren we gebruikersonderzoeken uit. Aan de partners bieden wij begeleiding, de benodigde kennis voor ontwikkeling, toegang tot ons netwerk en onze expertise op het gebied van sporten en bewegen.

In september 2021 gaan we van start met de eerste pilot van Moby Playground. Het prototype wordt op de pilotlocatie getest door ons en de partners. RSI overziet, monitort en evalueert de installatie van het veld. Novasports Sport & Beweeg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Moby Speelkoepel met games en voorziet de installatie op het veld. Wij monitoren het effect, feedback en observaties van eindgebruikers. De data wordt geanalyseerd en van daaruit wordt er gekeken of Moby Playground een stimulerende factor is op het beweeggedrag van kinderen.

Partners binnen dit project zijn Recreational Systems International en Novasports Sport & Beweeg. Metropool Regio Eindhoven heeft een subsidie vrijgegeven voor dit project.