Onderzoek: Versterken ontmoeten & bewegen Sportpark Noord

22 januari 2021

Inmiddels is dit project afgerond. Benieuwd naar de resultaten? Klik op onderstaand factsheet! 

Sportpark Noord slim en innovatief verbreden waardoor meer wijkbewoners in beweging komen en het sportpark functioneel en duurzaam wordt gebruikt.

Sportpark Noord in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de inrichting en het gebruik van een traditioneel sportpark. Echter zijn er, door de vele sportverenigingen, de aanwezige (sport)voorzieningen en de beschikbare ruimte in combinatie met de strategische ligging van het sportpark, volop kansen en mogelijkheden om het gebruik en bezoek van het sportpark te verbeteren. Wij hebben vanuit onze onafhankelijk rol een onderzoek gestart naar Sportpark Noord. Zo willen we bijvoorbeeld de toeloop naar de wijk bevorderen, de samenwerking met andere organisaties versterken en meer aansluiting creëren tussen verenigingen en (potentiële) leden. Het sportpark kan daarmee een wijkfunctie gaan vervullen waarbij sport, bewegen, ontmoeten en verbinden centraal staan.

In het onderzoek hebben we ons gericht op drie speerpunten:

  1. Ontmoeten, samenwerking & verbinden
  2. Eigenaarschap & verantwoordelijkheid
  3. Veilig sportklimaat & open, vitaal sportpark

Om het sportpark een openbaar karakter te geven willen de verenigingen ruimte vrijmaken. Deze ruimte biedt kansen om zowel fysiek als in de programmering nieuwe functies aan het sportpark toe te voegen. Voordat er voor deze ‘nieuwe’ ruimte concrete plannen worden ontwikkeld, is het belangrijk om de wensen en behoeften van de wijkbewoners en stakeholders in kaart te brengen.

Om de wensen en behoeften van de verschillende partijen goed in beeld te krijgen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch InnoSportLab Sport & Beweeg benaderd om hier onderzoek naar te doen. In dit onderzoek hebben we in kaart gebracht wat de sport- en beweegbehoeften in ’s-Hertogenbosch Noord zijn en op welke wijze Sportpark Noord hier op een innovatieve, functionele en duurzame manier een rol in kan vervullen. In totaal zijn we met 20 lokale organisaties in gesprek gegaan. Hoe vinden deze organisaties dat Sportpark Noord een betere functie kan vervullen voor de wijk? Verder hebben wij bij buurtbewoners enquêtes afgenomen en flyers uitgedeeld om erachter te komen hoe deze bewoners Sportpark Noord zouden invullen. Vanuit dit aspect is er een advies opgesteld voor de gemeente ’s-Hertogenbosch hoe de gemeente het sportpark anders kan inrichten met draagvlak vanuit de inwoners en de stakeholders. Het advies vind je door op onderstaand factsheet te klikken!

Financiers voor dit project zijn: ZonMw en Sportinnovator

Betrokken samenwerkingspartners in dit project zijn: Voetbalvereniging OSC ’45Handbalvereniging Blauw WitBeweegcentrum 50+ en Tennisvereniging De Hambaken.