Onderzoek versterking ontmoeten & bewegen Sportpark Noord

July 16, 2020

Sportpark Noord slim en innovatief verbreden waardoor meer wijkbewoners in beweging komen en het sportpark functioneel en duurzaam gaan gebruiken.

Sportpark Noord in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de inrichting en het gebruik van een traditioneel sportpark. Echter zijn er, door de vele sportverenigingen, de aanwezige (sport)voorzieningen en de beschikbare ruimte in combinatie met de strategische ligging van het sportpark, volop kansen en mogelijkheden om het gebruik en bezoek van het sportpark te verbeteren. Zo willen we bijvoorbeeld de toeloop naar de wijk bevorderen, de samenwerking met andere organisaties versterken en meer aansluiting creëren tussen verenigingen en (potentiële) leden. Het sportpark kan daarmee een wijkfunctie gaan vervullen waarbij sport, bewegen, ontmoeten en verbinden centraal staan.

In het onderzoek gaan we ons richten op drie speerpunten:

1. Ontmoeten, samenwerking & verbinden
2. Eigenaarschap & verantwoordelijkheid
3. Veilig sportklimaat & open, vitaal sportpark

Om het sportpark een openbaar karakter te geven willen de verenigingen ruimte vrijmaken. Deze ruimte biedt kansen om zowel fysiek als in de programmering nieuwe functies aan het sportpark toe te voegen. Voordat er voor deze ‘nieuwe’ ruimte concrete plannen worden ontwikkeld, is het belangrijk om de wensen en behoeften van de wijkbewoners en stakeholders in kaart te brengen.

Om de wensen en behoeften van de verschillende partijen goed in beeld te krijgen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch InnoSportLab Sport & Beweeg benaderd om hier onderzoek naar te doen. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de sport- en beweegbehoeften in ’s-Hertogenbosch-Noord zijn en op welke wijze Sportpark Noord hier op een innovatieve, funtionele en duurzame manier een rol in kan vervullen.

Betrokken samenwerkingspartners in dit project zijn: ZonMw, SportInnovator, Voetbalvereniging OSC ’45, Handbalvereniging Blauw Wit, Beweegcentrum 50+ en Tennisvereniging De Hambaken.