Pop-Up Play

September 22, 2020

Het beweeg- en speelgedrag van kinderen én de sociale cohesie van de omgeving bevorderen door middel van een speeltoestel, dat is het doel van het Pop-Up Play toestel.

Vanuit de master sport- en beweeginnovaties is buurtcoach en ondernemer Stefan van Veen aan de slag gegaan met het bedenken van een innovatief ontwerp. Hij bedacht het Pop-Up Play toestel. Een speeltoestel dat het beweeg- en speelgedrag van kinderen bevorderd en dat bijdraagt aan de sociale cohesie van de buurt. Stefan is zelf actief in de wijk van het Manis Krijgsmanhof, gelegen in ‘s-Hertogenbosch. De pilot van het Pop-Up Play toestel zal daarom als eerste in deze wijk plaatsvinden.

26 september 2020 start de pilot van het Pop-Up Play toestel. In samenwerking met Stefan voeren wij hierbinnen onderzoek uit. We gaan meten welk effect het toestel heeft op het speel- en beweeggedrag bij de kinderen en welk effect het toestel uitoefent op de sociale cohesie van de wijk. Dit doen we door middel van een 0-meting en een 1-meting. De doelgroep zijn de leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van basisschool Haren Donk en Reit, de kinderen uit de straat en de direct omwonenden. Gedurende 4 weken, de tijd dat het Pop-Up Play toestel aanwezig is, voeren we observaties en feedbackmomenten uit om het gebruikers effect te meten. Deze data wordt geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse geven wij een advies of het speeltoestel bijdraagt aan de gestelde doelen en over de eventuele verbeteringen voor in de toekomst.

Dit project is in samenwerking met:

  • Stefan van Veen: hij is de initiatiefnemer van het Pop-Up Play toestel;
  • Gemeente ‘s-Hertogenbosch: zij stellen wijken van hun gemeente ter beschikking om deze pilot te draaien;
  • Nijha: zij hebben het ontwerp en ontwikkeling van de toestellen mogelijk gemaakt;