Pop-Up Play

8 december 2020

Inmiddels is dit project afgerond. Benieuwd naar de resultaten? Klik op de onderstaande factsheet!

Het beweeg- en speelgedrag van kinderen én de sociale cohesie van de omgeving bevorderen door middel van een speeltoestel, dat is het doel van het Pop-Up Play toestel.

Vanuit de master sport- en beweeginnovaties is buurtcoach en ondernemer Stefan van Veen aan de slag gegaan met het bedenken van een innovatief ontwerp. Hij bedacht het Pop-Up Play toestel. Een tijdelijk speeltoestel dat het beweeg- en speelgedrag van kinderen bevorderd en dat bijdraagt aan de sociale cohesie van de buurt. Stefan is zelf actief in de wijk van het Manis Krijgsmanhof, gelegen in ‘s-Hertogenbosch. De pilot van het Pop-Up Play toestel heeft daarom in deze wijk plaatsgevonden.

In oktober 2020 heeft de pilot van het Pop-Up Play toestel plaats gevonden. In samenwerking met Stefan hebben wij hierbinnen onderzoek uitgevoerd. Middels een 0-meting en een 1-meting hebben we gemeten welk effect het toestel heeft op het speel- en beweeggedrag bij de kinderen en welk effect het toestel uitoefent op de sociale cohesie van de wijk. De doelgroepen waren: de leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van basisschool Haren Donk en Reit, de kinderen uit de straat én de direct omwonenden. Gedurende 4 weken, de tijd dat het Pop-Up Play toestel aanwezig was, hebben we observaties uitgevoerd en feedback opgehaald om het gebruikers effect te meten. Aan de hand van de geanalyseerde data hebben we een advies gegeven of het speeltoestel bijdraagt aan de gestelde doelen en over de eventuele verbeteringen in de toekomst. Het was een gedegen onderzoek dat over het algemeen positief is bevonden.

Dit project was in samenwerking met Stefan van Veen, gemeente Den Bosch, Nijha b.v. en ‘S-PORT.