RuimteRovers

14 september 2021

RuimteRovers is een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg en Bravoere. Bravoere is partner voor beleidsadvies, projectmanagement en ontwikkelaar van belevingsconcepten. Waar de diensten van InnoSportLab Sport & Beweeg zich focussen op onderzoek, advies en monitoring brengt Bravoere de onderzoeksresultaten en oplossingsrichtingen tot leven. Vanuit een heldere strategie creëert Bravoere krachtige, onderscheidende concepten met een focus op optimale benutting, exploitatie en maatschappelijke meerwaarde.

Met RuimteRovers bundelen we de krachten van beide partijen. Samen kunnen we, waar gewenst, vanuit één loket een totaalpakket aan diensten leveren:

    • Onderzoek & Analyse
    • Visie & Strategie
    • Concept & Ontwerp
    • Realisatie & Projectbegeleiding
    • Evaluatie & Effectmeting

De missie van RuimteRovers is het creëren van een aantrekkelijke, beweegvriendelijke (be)leefomgeving in iedere buurt, wijk of (recreatie)park. Want als we iedereen dichtbij huis, bewust of onbewust, verleiden om meer in beweging te komen, dragen we bij aan een vitaler Nederland.
We helpen iedere eigenaar, beheerder en/of exploitant aan een (buiten)ruimte die uitdaagt tot meer sporten, spelen en bewegen. Kortom: het initiatief biedt nieuwe, maar ook onze huidige relaties extra kansen.

Projecten die we met RuimteRovers oppakken:

Meer weten of nieuwsgierig naar onze diensten en eerste projecten? Bekijk onze website!

Deze samenwerking is mede tot stand gekomen door financiering uit de Sportinnovator vouchers van Sportinnovator & ZonMW.