Sportinnovator centrum

June 15, 2018

Innovaties realiseren die sport en bewegen vanzelfsprekend maken en uiteindelijk voor een vitale maatschappij zorgen.

Het SportInnovator centrum focust zich op de vraag hoe sport en bewegen aan de hand van technologische innovaties effectief gestimuleerd kan worden. Vervolgens richt het centrum zich op de vraag hoe de unieke kwaliteiten van sport benut kunnen worden om de vitaliteit van burgers, bedrijven en samenleving te verbeteren.

Binnen het domein van een gezonde leefstijl, onderscheidt het centrum zich door de focus op ongebonden sporten in de openbare omgeving, in combinatie met de sterke focus op technologie. Ongebonden sporten als fietsen, hardlopen en wandelen bieden de kans om te genieten van bewegen waar, wanneer en met wie je wil. Het creëren van de juiste omstandigheden voor de uitvoering van deze sporten wordt gedaan aan de hand van nieuwe kennis- en technologiegebieden, zoals microsensoren en gamification strategieën.

Het SportInnovator centrum ontwikkelt vanuit kennis en ideeën nieuwe, marktrijpe toepassingen. Deze ontwikkeling gebeurt in co-creatie met vraagstellers, eindgebruikers, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De belangrijkste klanten van het centrum zijn lokale en regionale overheden en bedrijven. Met de regio Eindhoven als thuisbasis heeft InnoSportLab Sport & Beweeg de subsidieaanvraag voor het Sportinnovator centrum gedaan. Samen met partners uit het netwerk zoals onder andere de gemeente Eindhoven, TU/e, Fontys Hogescholen en stichting Sports & Technology voeren we activiteiten uit waarbij de stad Eindhoven als reallife onderzoeksomgeving wordt gebruikt.