Sportinnovator

December 21, 2020

Innovaties realiseren die sport en bewegen vanzelfsprekend maken en zorgen voor een vitale maatschappij.

InnoSportLab Sport en Beweeg is Certified Partner van Sportinnovator en maakt daarmee deel uit van het Sportinnovator-netwerk, hét nationale sportinnovatienetwerk. Sportinnovator is een stimuleringsprogramma voor sportinnovatie en -onderzoek van het Ministerie van VWS met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan het hogere doel om prestaties te verbeteren en mensen aan te zetten tot een actiever levensstijl. Binnen dit netwerk richt InnoSportLab Sport & Beweeg zich op de vraag hoe de unieke kwaliteiten van sport benut kunnen worden om de vitaliteit van burgers, bedrijven en samenleving te verbeteren.