Stad in Actie

July 9, 2018

De stad als innovatie broedplaats voor beweegstimulering. Het project ‘Stad in Actie’ gaat deze ambitie dichterbij brengen door sport- en beweeginnovaties te ontwikkelen voor de openbare ruimte.

De focus van het project ‘Stad in Actie’ ligt op het creëren van sport- en beweeginnovaties in openbare ruimtes. Het project draagt hiermee bij aan de ambitie van de Provincie Noord-Brabant om meer Brabanders gezond en vitaal te houden door sport en beweging. Daarnaast versnelt het project ook het ontwikkelproces van sport- en beweeginnovaties.

Met ondersteuning van InnoSportLab Sport en Beweeg worden drie pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe innovaties ontwikkeld worden. Zo gaat Denovo Design haar nu nog volledig analoge KWIEK beweegroute, waarbij gebruik wordt gemaakt van straatmeubilair om oefeningen mee te doen, interactief maken. Spinnov gaat de SmartGoals technologie integreren in openbare pleinen of velden. Kragten gaat tot slot een digitale SkillsGarden ontwikkelen, zodat via een app wetenschappelijk onderbouwde beweegvormen breed en laagdrempelig aangeboden kunnen worden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Deze drie gemeenten gaan samen met de drie bedrijven de oplossingen ontwikkelen en waar kansrijk ook daadwerkelijk implementeren. De leerervaringen van de publiek-private co-creatie processen worden door InnoSportLab Sport & Beweeg breed uitgedragen, zodat deze later ook elders benut kunnen worden.