SWIMM-Games: Fun & Interactive swimming

April 17, 2020

Met het Sportinnovater fase 1 gehonoreerde project ‘SWIMM-Games: Fun & interactive Swimming’ gaan we de toepasbaarheid, technische haalbaarheid en het marktperspectief van een interactief zwembad onderzoeken. Het doel is het integreren van games en zwemprogramma’s op het gebied van aquasporten, therapeutische activiteiten en seniorenzwemmen in het reeds bestaande SWIMM zwembad.

Steeds meer zorginstellingen willen zwem- en revalidatieprogramma’s in het water aanbieden omdat de lichte zwaartekracht bewegen beter mogelijk maakt. Echter is het aanleggen van eigen baden vaak lastig vanwege ruimtegebrek en extra kosten. Hoe kunnen zorginstellingen effectieve, duurzame zwem -en revalidatieprogramma’s draaien zonder logistieke problemen of plaatsing van dure, grote zwembaden?

Thermostar heeft hiervoor een oplossing: De SWIMM, een compact zwembad van 4x2m met lage stookkosten. De SWIMM bevat een intelligent systeem dat voor een vloeiende tegenstroom zorgt en gebruikers stimuleert tot beweging.  De uitdaging is om met interactieve spelvormen de beleving in het bad te vergroten zodat het gebruik aantrekkelijker en effectiever wordt.

Hoewel de hardware grotendeels staat, willen we programma’s/features toevoegen zodat mensen duurzaam gestimuleerd worden tot beweging.

Fontys Paramedisch Hogeschool en Libra Revalidatie & Audiologie gaat kennis en praktische toepasbaarheid combineren om zwem- en revalidatieprogramma’s voor ouderen, revalidanten en beperkten te ontwikkelen. InnoSportLab Sport & Beweeg coördineert het project en ondersteunt (Thermostar/SWIMM) in het vormgeven van de businesscase. Daarnaast voeren wij testen uit om programma’s speelser te maken middels gamification. Fontys Hogeschool ICT onderzoekt en ontwerpt hoe de interactieve spelvormen technisch omgezet kunnen worden naar bruikbare programma’s. Aan de hand van onderbouwde mock-ups wordt de technische haalbaarheid aangetoond.

Bent u verantwoordelijke van een zorginstelling en herkent u zich in bovenstaande case of bent u geïnteresseerd? Laat hieronder uw gegevens achter.