WijkBeweegKaart

October 31, 2019

Een project waarbij via verschillende methoden wijkbehoeften, wensen, beweeg ideeën en situaties van normaal moeilijk bereikbare inwoners worden opgehaald.

Tegenwoordig hebben gemeenten diverse data over hun inwoners, zo ook over de gezondheid van hen. Echter wordt er bij de cijfers van sport en recreatie alleen gekeken naar brede zaken zoals: verenigingsleden, sportbeoefening en hobby beoefening. Hoewel dit relevante informatie is om een wijksituatie omtrent bewegen te inventariseren zijn er geen onafhankelijk onderbouwde data over de beweegbehoeften en situaties die inwoners hier hebben. Ook wensen en ideeën van de inwoners voor specifieke locaties in wijken en buurten worden hier buiten gelaten. Om desinvesteringen te voorkomen en draagvlak te creëren om beweegplannen door te kunnen voeren, is deze onderbouwende data juist nodig.

Om deze behoeftevraag te kunnen vervullen heeft InnoSportLab Sport & Beweeg een methode ontwikkeld welke data van zoveel mogelijk inwoners van een wijk ophaalt: de WijkBeweegKaart. In plaats van anonieme brieven in de brievenbus of kleinschalige workshops gaan we met aansprekende acties daadwerkelijk de wijk in om het gesprek aan te gaan! Denk hierbij aan een beweegbakfiets waar mensen middels touwtjes verbinding leggen tussen beweegachtergronden. Óf de BeweegBrievenbus, waar bewoners via een bal ideeën kunnen schieten en brieven mogen sturen met hun beweegideeën. Door op drukbezochte plekken te staan (zoals ontmoetingsplekken, supermarkten, winkelcentra etc.) halen we een hoge respons op van normaal moeilijk bereikbare bewoners.

Op locatie noteren bewoners hun beweegideeën en beweegsituaties op onze kaarten. Hierop kunnen ze precies aangeven waar ze graag bewegen, wat ze daar doen en welke beweegideeën ze voor de wijk hebben. Vervolgens voeren we een informeel gesprek over de beweegachtergrond, profiel en woonsituatie. In het dashboard analyseren we visueel de wensen en behoeften op basis van persona’s. Hierdoor is precies inzichtelijk wie, wat, waar doet en wilt doen! Met deze methode kunnen we in slechts vier weken tijd een gepast advies geven aan gemeenten op basis van betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve data.

Dit project is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen.