Wij zijn op zoek naar Sportkunde studenten!

June 7, 2020

Innosportlab Sport & Beweeg zoekt een Sportkunde student(e) die meehelpt om bewegen voor iedereen vanzelfsprekend te maken! Ben jij die ondernemende student en heb je affiniteit met onderzoek doen naar beweegeffecten in de openbare ruimte? Dan is InnoSportLab Sport & Beweeg op zoek naar jou!

Jij bent:
Nieuwsgierig, zelfstandig en ondernemend! Je onderzoekt graag diverse aspecten van vitaliteit in de openbare ruimte en hebt affiniteit met innovaties die zorgen voor een vitalere samenleving.

Wij zijn:
InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. InnoSportLab Sport & Beweeg innoveert om sport en bewegen vanzelfsprekend te maken. Samen met eindgebruikers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan deze missie. InnoSportLab Sport & Beweeg streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact en focust zich daarbij op de openbare ruimte, de sport- en werkomgeving.

Wat ga je doen?
Je gaat onderzoeken hoe de openbare omgeving beweegvriendelijk kan worden ingericht, zodat gemeenten hun beleid hierop kunnen inrichten. Anderzijds ga je ook innovatieve producten en diensten onderzoeken die bijdragen aan een actieve openbare leefomgeving.

Welke potentiële opdrachten horen daarbij?

  • Jij gaat voor een pilot in ‘s-Hertogenbosch ondersteunen bij het meten van het beweeg- en sociale effect van een speeltoestel in de wijk. De pilot? Pop-up play, een speeltoestel dat tijdelijk in een wijk wordt geplaatst en rouleert naar andere wijken;
  • Via stappentellers gaat InnoSportLab Sport & Beweeg de toepassing van het winnen van prijzen, op basis van het aantal stappen, testen op een basisschool. Jij gaat ondersteunen met het bijhouden van resultaten, meehelpen met het activeren van kinderen en leraren en het beweegeffect analyseren.
  • Jij gaat meehelpen met het opzetten van een onderzoek, organiseren van sessies, om vervolgens te adviseren: In ‘s-Hertogenbosch wordt een voetbalveld opengesteld om als openbare sportvoorziening te gaan fungeren. Wij gaan onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn van de lokale stakeholders. Vanuit deze wensen en behoeften wordt een advies gevormd: hoe de beschikbare ruimte zo ingericht kan worden, dat het voor de bewoners uitnodigt tot ontmoeten en bewegen;
  • Je gaat onderzoeken welke parameters, op welke manier, het beweegeffect van de openbare ruimte bepaalt. De resultaten worden in samenwerking met een ICT’er vertaald naar een technologische toepassing die beweegeffect parameters kan meten;
  • Er is literatuuronderzoek uitgevoerd om factoren te bepalen die het succes van een speelplek meten. Aan de hand van beoordelingen van bewoners in verschillende wijken ga jij het succes van een speelplek meten. Hiermee ga je de checklist valideren en vergaar je inzichten voor de visie van gemeenten op het gebied van spelen.

Wat bieden wij?
We bieden de kans om in een dynamische omgeving volop praktijkervaring op te doen. In ons open lab werk je veel samen met verschillende domeinen. Je komt rechtstreeks in contact met opdrachtgevers en partners en leert zowel de wereld van beweegstimulering als die van startup ondernemerschap van dichtbij kennen. Zo zorgen we voor een stageperiode, waarin je alle kansen krijgt je professionele vaardigheden te verbeteren.

Ben jij de ondernemende stagiair(e) die wij zoeken?
Heb je interesse? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar Lars van Raaij, projectmanager InnoSportLab Sport & Beweeg: lars@innosportlabsportenbeweeg.nl.