Vacatures: Leden Raad van Toezicht & Beoogd Voorzitter

April 21, 2021

We hebben via K+V vacatures uitstaan voor leden Raad van Toezicht en Beoogd Voorzitter.

Beoogd Voorzitter

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de Raad. Daarnaast is de voorzitter belast met het voorzitten van de vergaderingen, draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad en de communicatie van de Raad met de bestuurder.
De voorzitter is aanspreekpunt voor de andere leden van de Raad en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt tenminste éénmaal per maand contact met de bestuurder en houdt de Raad op de hoogte. De voorzitter van de Raad en de bestuurder bereiden gezamenlijk de agenda van de vergaderingen voor.
De voorzitter heeft ten opzichte van de andere leden van de Raad taken met betrekking tot het initiëren van de voordracht procedure tot het doen benoemen en herbenoemen van leden van de Raad en het in samenspraak met de bestuurder evalueren van het eigen functioneren van de Raad.

Klik hier voor meer informatie en reageren.

Leden Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht werk je samen in een team van maximaal vijf leden. Het lidmaatschap van de raad kent een zittingsduur van drie jaar en dit kan twee maal verlengd worden. De raad heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden. De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van InnosportLab Sport & Beweeg. De Directeur-Bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad herbergt de volgende deskundigheden:

– Financiële bedrijfsvoering (en eventueel fiscale kennis)
– Bestuurlijke wereld van sport, bewegen, kennis en innovatie
– Gemeentelijke en provinciale overheden / politiek
– Ondernemerschap, start ups en innovatie.

Klik hier voor meer informatie en reageren.